Referenties

Sixtat heeft meegewerkt aan projecten voor of met onder meer de volgende bedrijven en instellingen.

AgeWise

Natuurmonumenten

ANWB

Nederlandse Spoorwegen

Artsen zonder Grenzen

de Nierstichting

AVRO

Omroep Max

Beiersdorf

OZB Ziekenfonds

Beter Horen

PGGM

Blauw Research

Plus Magazine

Bouwfonds Hypotheken

Rabobank

Bureau Promotie Podiumkunsten

Radio 10 Gold

CentERdata

Research International Nederland

DAS Verzekeringen

het Reumafonds

DMSA

Robeco

Freelift

Sanoma

GlaxoSmithKline

Senioragency

Inbo

SNS Bank

ING bank

TNO Verouderingsonderzoek

KPN

TNS-NIPO

KCE, Kwaliteit Examens MBO

TPG Post

Max Goote Instituut

TUI

Mercedes Benz

UWV

Milieu en Natuur Planbureau

Van den Ende Theaterproducties

Ministerie van Binnenlandse Zaken   

Vrij Uit

Ministerie van Justitie (WODC)

Vrije Universiteit Amsterdam

Ministerie van VROM

Wereld Natuur Fonds

Mitsubishi

Zwitserleven


Home