Sixtat

In Sixtat worden de kennis op het gebied van

gecombineerd tot een unieke vorm van dienstverlening en unieke producten. Dit is mogelijk doordat een ruime kennis en ervaring op deze verschillende terreinen is gebundeld: inhoud, dataverzameling, statistiek en implementatie.

 

 

MARKTONDERZOEK. Dit richt zich met name op de vijftigplusmarkt. Hier is nog een wereld te winnen.

 

·         commercieel: het is een grote, relatief kapitaalkrachtige en nog steeds groeiende doelgroep

·         inhoudelijk: kennis over wat de vijftigplusser echt drijft is nog volop in ontwikkeling; buiten de wetenschap is de al bestaande kennis nauwelijks verspreid

 

Onderwerpen waarop de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt zijn onder meer

 

·         merken: hoe sterk is de merkrelatie van ouderen; wat is de betekenis van merken voor ouderen?

·         communicatie: in welke opzichten waarderen ouderen commerciële communicatie anders dan jongeren? Wat is daarvan de achtergrond? Een theoretische verklaring kan worden gezocht in de evolutie van ouderen. Waarom gaan veertigers, net zoals bij de chimpansees niet ‘gewoon’ dood?

 

 

 

 

STATISTIEK. De statistische toepassingen richten zich op een aantal uiteenlopende terreinen.

 

 

·         ontwerpen van steekproeven en het bewerken van steekproefgegevens
(weging, imputatie); met name het benutten van postcodekenmerken heeft de afgelopen jaren tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van steekproefdesign geleid

 

·         surveyonderzoek, bijvoorbeeld over klanttevredenheid of merkbeleving

 

·         rollen van ouderen en de wijze waarop deze in reclame worden verbeeld

 

·         financieel gedrag van consumenten, stickiness van spaarrekeningen

Home

 

http://home.planet.nl/cgi-bin/Count.cgi?ft=9|frgb=69;139;50|tr=0|trgb=0;0;0|wxh=15;20|md=6|dd=A|st=5|sh=0|df=ds.dat